KEEP IN TOUCH

Get access to exclusive offers not available on this website! Sign-up for our newsletter

 

Általános szerződési feltételek

I. Tárgy

Cikk (1). Ezen szerződési feltételek az alábbi felek közötti kapcsolatot hivatott szabályozni: Provoke Ltd., 1000 Sofia, Dobrudzha Str.4, floor 2, UIC 202937792, képviselő: Yordanka Zdravkova, a továbbiakban kereskedő, az internetes üzlet felhasználói a továbbiakban vásárlók, valamint a ”bonbonlingerie.bg" a továbbiakban "E-SHOP”.

 

II. Kereskedő

Cikk (2). Adatok az Elektronikus kereskedelmi törvény és fogyasztók védelme (Electronic Commerce Act and the Protection of users) alapján:

1. Kereskedő neve: Provoke Ltd.

2. Bejegyzett irodai és üzleti cím: 1000 Sofia, Dobrudzha Str.4, floor 2

3. Tevékenységi cím: 1000 Sofia, Dobrudzha Str.4, floor 2

4. Értesítési cím: 1000 Sofia, Dobrudzha Str.4, floor 2,

Email: info@mylingerieby.com, tel: +359882 95 1111

5. Nyilvántartásba véve: UIC 202937792,

6. Tanúsítvány száma

 

III. Az eStore jellemzői

Cikk (3). Az E-SHOP egy e-shop, elérhető a bonbonlingerie.bg Internetes címen, amely révén a felhasználók az E-Shop termékeire vonatkozó adásvételi és szállítási szerződéseket köthetnek,  amely magába foglalja:

1. Regisztráció és ügyfélszámla nyitása, az E-SHOP megtekintése és információ szerzése a további szolgáltatásokról,

2 . Elektronikus nyilatkozatok kiállítása az E-SHOP-on keresztül illetve az E-SHOP jóváhagyásával kötött szerződéseket illetően, az eStore internetes felületén;

3 . Vásárlási és szállítási szerződéskötés az E-SHOP termékeire;

4 . Az online shoppal kötött szerződésekre vonatkozó fizetések végrehajtása, az E-Shop által támogatott fizetési lehetőségek szerint, azaz: kézhezvételt követő készpénzes fizetés, banki átutalás illetve online fizetés BORIKA , VISA and MasterCard bankkártyával.

5 . Információ nyújtása az E-Shop új termékeiről;

6 . A bejegyzések és azok jellemzőinek, árának és kézbesítési feltételeinek megtekintése;

7 . Tájékoztatás az e-shop internetfelületének használatából adódó felhasználói jogokról;

 

Cikk (4). A kereskedő az árut kézbesíti és biztosítja a felhasználók törvény adta jogait, továbbá jóhiszeműleg gyakorlatba ülteti azt a magán vagy kereskedelmi jog kritériumainak és feltételeinek megfelelően.

Cikk (5). (1) A felhasználók adásvételi szerződést bonyolítanak le az E-SHOP felületén kínált árukra, amely a  bonbonlingerie.bg oldalán illetve bármely más távolsági kommunikáció révén érhetőek el.

(2) A résztvevő felek által aláírt adásvételi szerződés alapján a szállító kézbesíti az árut és átruházza a birtoklási jogot a internetfelület alapján megjelölt fogyasztó számára.

( 3 ) A felhasználók az e-shop különleges valamint ezen általános feltételei alapján a kézbesített árukért cserébe fizetési kötelezettséggel rendelkeznek a forgalmazó irányába. A megtérítendő összeg a kereskedő által az E-SHOP internetes oldalán megjelölt ár.

( 4 )  A kereskedő kézbesíti a felhasználók által kért árut az online bolt forgalmazói oldalán megjelölt szerződési feltételek és ezen szerződési feltételek alapján.

( 5 ) A kézbesítési költség az áru árától megkülönböztetett és különálló tétel.

Cikk(6). (1) A fogyasztó és a kereskedő egyhangúlag elfogadják, hogy a felek között az adásvételi szerződést illetően bármely nyilatkozat létrejöhet elektronikus úton is, amely elektronikus nyilatkozat megfelel az ”Act Electronic Document” valamint ”Electronic Signature Act and Art. 11 of the Law on Electronic trade”-ben foglaltaknak.

( 2 )  Az oldal felhasználói által készített elektronikus nyilatkozatokat vélelmezhetően azon személy állította ki, akire a regisztráció során bejegyzett adatok illenek, amennyiben a felhasználó a helyes nevet és a hozzá tartozó jelszót adta meg.

 

IV. Az e-SHOP használata

Cikk (7) (1) Az e-shopon kötött szerződések adásvételre feljogosítása érdekében a felhasználó a bejelentkezés során köteles megadni nevét és jelszavát, amennyiben az elektronikus kereskedelem regisztrációhoz kötött.

( 2) A bejelentkezéshez használt nevet és jelszót a felhasználó az elektronikus regisztrációkor jelölte meg a kereskedő honlapján.

(3) Adatainak megadásával és az „Igen, elfogadom” valamint a „Regisztráció” lenyomásával a felhasználó elismeri, hogy a szerződési feltételeket megismerte, tartalmukat elfogadja és feltétel nélkül tiszteletben tartja.

( 4) A forgalmazó email küldésével hagyja jóvá a felhasználó regisztrációját, a felhasználó email címén értesíti a regisztráció aktiválásáról, elfogadja a regisztrációt és érvényesíti a szerződést a regisztrációkor említett levélben található hyperlink segítségével, amelyet a forgalmazó küld. A jóváhagyást követően a felhasználói ügyfélszámla elkészült, ami közte és a kereskedő között szerződéses viszonyt hoz létre.

( 5 ) A regisztráció során a felhasználó köteles valós és aktuális adatait megadni. Változás esetén a felhasználó azonnal korrigálja a regisztráció adatait.

( 6 ) Amennyiben a felhasználói regisztráció során közösségi weboldalon található ügyfélszámlát illetve más hálózathoz köthető ügyfélszámlát használ, az a személy minősül szerződő félnek, aki az adott közösség weboldalon vagy más hálózaton lévő profil birtokosa. Ebben az esetben a forgalmazó fenntartja a jogot, hogy szert tegyen azon adatokra, amelyek alapján az adott közösségi hálózatok vagy más oldalak felhasználója beazonosítható.

 

Cikk (8) . ( 1 ) A felhasználó által az eredeti regisztráció során megadott elektronikus cím, valamint bármely további email cím, amely a felhasználó és a forgalmazó közötti nyilatkozat cserét hivatott fenntartani, „elsődleges email cím” ezen általános feltételek alapján. A felhasználó megváltoztathatja eredeti értesítési email címét.

( 2 ) Elsődleges értesítési email cím megváltozásának igénylése esetén a forgalmazó jóváhagyási kérést küld a változást illetően. A szállító jóváhagyási kérést küld az új alap felhasználói (Basic User) email címre.

( 3 ) A fő értesítési email cím megváltozása a felhasználói jóváhagyást követően történik, amelyről a szállító jóváhagyási kérést küld az új alap felhasználói (Basic User) értesítési email címre.

(4) A forgalmazó a felhasználót e-mailben értesíti a változásról (az elsődleges e-mail cím változása esetén az online regisztráció során használt címre), a változást megelőző elsődleges e-mail címre, ld 2. bekezdés.

(5) A felhasználó a kereskedőt nem vonhatja felelősségre, amennyiben szabálytalanul változott meg az elsődleges értesítési email cím.

( 6 ) Különleges esetben a szállító kérheti a felhasználót alap értesítési e-mail címének használatára.

 

V. A vásárlási szerződés létrejöttének technikai megvalósítása

Eladás

Cikk (9) ( 1 ) A felhasználók adásvételi szerződés létrehozása érdekében elsősorban a forgalmazó netes felületét használják, amelyet a szállító az E-SHOP-on biztosít.

( 2)  A szerződés bolgár nyelven jön létre.

( 3) A szerződés a forgalmazó és a felhasználó között az aktuális általános szerződési feltételek alapján jön létre, amely az alábbi címen érhető el:

 http://bonbonlingerie.bg/page/5/uslovia-za-polzvane.html

( 4 ) A      szerződő fél a regisztráció során bejegyzett adatok alapján beazonosítható felhasználó, amelyet a személyes felhasználói profil is tartalmaz. A félreértések elkerülése végett ezen adatok alapján hozza létre az ügyfélszámlát a forgalmazó.

(5) A szolgáltatás magában foglalja a honlap felületének használatát, azon technikai eszközöket, amelyekkel a szerződés létrehozásához szükséges információk megadása során jelentkező hibák beazonosítása és elhárítása lehetséges.

( 6 ) A vásárló és a kereskedő közötti szerződés megkötésének ideje egybeesik a regisztráció időpontjával. Az adásvételi szerződés abban az időpontban jön létre, amikor a vásárló az online bolt felületén az árut jegyzésbe veszi.

(7) Ezen szerződés hatására valamint az adásvételi szerződés létrejötte kapcsán a kereskedő elektronikus úton értesíti a felhasználót.

(8) A szerződés megkötéséről szóló nyilatkozat és az átvételi elismervény akkor minősül átvettnek, amikor a címzettek számára hozzáférhetőek.

(9) A szállító a felhasználó által megjelölt címre kézbesíti az árut, és nem vonható felelősségre, amennyiben a felhasználó biztosította adatok helytelenek vagy félreérthetőek.

Cikk (10)  Az adásvételi szerződés létrejöttének folyamata a kereskedő és a vásárló között:

( 1 ) A szükséges adatok megadásával az online üzlet felületén létrejön a regisztráció, amennyiben a felhasználó nem rendelkezik E-SHOP regisztrációval;

( 2 ) Felhasználói név valamint jelszó megadásával történik meg az azonosítás és lép be a vásárló a rendszerbe, valamint hajtja végre a megrendeléseket az internetes boltban;

( 3 ) Egy vagy több termék kiválasztása az elektronikus üzletben és ezen elemek hozzáadása a megvásárolandó áruk listájához;

( 4 ) Kézbesítési adatok megadása

( 5 ) A fizetési mód és idő kiválasztása

( 6 ) Megrendelés visszaigazolása

 

VI. A kereskedő egyéb kötelezettségei

FOGYASZTÓVÉDELEM

Cikk (11) Ezen VI rész szabályai azon felhasználókra vonatkoznak, akire az adásvételi szerződés adatai illetve az online regisztráció adatai irányulnak, valamint az Európai Parlament és Tanács „Law on Consumer Protection Act e-commerce and / or of Directive 97/7/EC” 1997. május 20-án kelt távollévő felek között kötött szerződések fogyasztóvédelmi rendelkezése alapján fogyasztónak minősül.

Cikk (12) ( 1 ) A forgalmazó által kínált termékek fő jellemzői elérhetőek az elektronikus üzlet honlapján, a kívánt termék profilja alatt.

( 2 ) Az online bolt termékeinek ára magában foglalja az összes forgalmazó által meghatározott adónemet.

(3) Az áru ára nem tartalmazza a posta- és szállítási költségeket, ezeket a szállító határozza meg és értesíti róluk a felhasználót a szerződés alárírásá megelőzően.

Az adásvételi szerződés megkötése érdekében választott termékek esetén:

(4) A fizetési módot, a szállítást és a szerződés végrehajtását a jelenlegi általános szerződési feltételek valamint a kereskedő honlapján elérhető információk határozzák meg.

(5) A fogyasztók számára ezen cikkben megjelölt információk hatálya az elektronikus üzlet honlapjának időmegjelenítése a vétel létrejöttét megelőzően.

(6) A forgalmazó köteles az online üzlet termékeinek szállítási feltételeit megadni.

(7) A forgalmazó a megrendelés összes elemét megjeleníti a szerződés megkötése előtt.

Cikk (13) (1) A vásárló beleegyezését adja a kereskedő azon jogára, mely szerint az adásvételi és a kézbesítési szerződés megkötésével értesül az előzetes lemondásról.

(2) A felhasználó szabadon dönt arról, hogy a költséget a kézhez vétel során vagy előtt téríti meg a kereskedő számára.

Cikk (14) (1) Az ügyfél jogában áll kártérítés, büntetés vagy indoklás nélkül felbontani a szerződést az áruk átvételétől számított 7 munkanapon belül.

(2) A felhasználó 1. bekezdésben foglalt lemondási joga alapján köteles az árut sértetlen csomagolásban, hibátlan állapotban és használat nélkül visszajuttatni.

(3) Az 1. bekezdésben foglalt visszatérítési jog nem áll fenn azon termékek esetén, amelyek csomagolását a fogyasztó felbontotta.

(4) Amennyiben a szállító nem teljesítette a „Law on Consumer Protection” 54. cikkében foglalt információ nyújtási kötelezettségét, a felhasználó jogában áll visszamondani a szerződést  az áru átvételének időpontjától számított három hónapon belül. Ezen elállási időszak kezdetének az az időpont számít, amikor ezen bekezdésben foglaltak elérhetőek a fogyasztó számára.

( 5 )  Amennyiben a fogyasztó él az 1. bekezdés szavatolta elállási jogával, a szállító köteles visszatéríteni a fogyasztó által fizetett teljes összeget az elállási jog gyakorlásától számított legfeljebb 30 naptári napon belül. Az összeg, amelyet a fogyasztó a szerződés értelmében fizetett, az áru visszatérítési költségéből levonandó, kivéve amennyiben a felhasználó visszatért az ügyfélszámlájához és erről értesíti a szállítót.

( 6 ) Az 1.bekezdés életbe lépése esetén az ügyfél köteles a szállítótól kapott áru tárolásáról, állapotának és biztonságának megőrzéséről gondoskodni.

Cikk (16) (1) Az „Act consumer protection” 61. cikke által megjelölt körülmények teljesülése esetén valamint a vásárló beazonosítását követően a kívánt áru kiszállításra kerül.

(2) A fogyasztó és a szolgáltató az 1. bekezdés körülményeinek szavatolása után saját kezűleg írják alá a szállítás idejét, amennyiben ettől eltérő megállapodás nem születik.

(3) A vásárló és a szállító megegyeznek, hogy az 1. bekezdés és a „Law on consumer protection ” 61. cikkének feltételei teljesülnek, amennyiben a bizonylatot olyan személy hajtja végre

 3 ) User and Contractor agree that the requirements of para . 1 and Art. 61 Law on consumer protection will be met if the certification is committed by a person under circumstances which can not be inferred that it would pass the information to the user - the Contractor.

 

VII. További feltételek

Cikk (17) (1) Szolgáltatás és áru kézbesítése a szerződés teljesülési hatályán belül kerül megnevezésre.

(2) Amennyiben az 1. bekezdésben említett határidő a felek között nem került határozott megnevezésre, a szállító reális határidőn belül, de nem több mint 2 hónap alatt kézbesíti az árut.

Cikk (18) Az ügyintéző köteles megvizsgálni az árut a kézbesítés és a szállítótól való átvétel során, hogy haladéktalanul értesíthesse a forgalmazót a feltételek teljesüléséről.

 

VIII. Adatvédelmi irányelvek

Cikk (19) (1) A forgalmazó köteles intézkedéseket hozni a vásárló személyének titokban tartása végett az adatvédelmi szabályok alapján.

(2) A vásárlók személyes adatainak védelme érdekében a szállító kizárólag a vásárló által regisztációkor megadott e-mail címre küld adatokat.

(3) A forgalmazó által megjelölt és biztosított személyi adatvédelmi irányelvek elérhetőek az alábbi címen:

http://bonbonlingerie.bg/en/page/4/privacy-policy.html

Cikk (20) ( 1 ) A szállító bármikor kötelezheti a vásárlót a regisztrációkor megadott körülmények és személyi adatok bemutatására és igazolására.

(2) Amennyiben a vásárló elfelejtette vagy elveszítette felhasználónevét és jelszavát, a forgalmazó jogában áll a „Teendők elfelejtett vagy elveszített név és jelszó esetén” alapján eljárni, amely elérhető az alábbi címen:

 http://bonbonlingerie.bg/forgot_pass.html

 

IX. Az általános szerződési feltételek elérhetősége és módosítása

Cikk (21) (1) Ezen szerződési feltételeket a szállító módosíthatja, amelyről megfelelő módon értesíti az elektronikus bolt minden regisztrált vásárlóját.

(2) A kereskedő és a vásárló egyhangúlag szavatolják, hogy ezen szerződési feltételek kiegészítése és módosítása a vásárló számára akkor teljesül, ha erről a kereskedőt kifejezetten értesíti valamint a vásárló nem utasítja azt vissza a biztosított 14 napon belül.

(3) A vásárló elfogadja, hogy minden nyilatkozatról értesítést kap a regisztráció során megadott e-mail címre, amelyet a szállító a szerződési feltételek változásáról készít. A vásárló egyúttal azt is elfogadja, hogy ezen cikk értelmében az e-mail digitális aláírás nélkül is érvényes.

Cikk (22) A forgalmazó ezen feltételeket minden kiegészítéssel és módosítással egyetemben az alábbi címen teszi közzé:

http://bonbonlingerie.bg/en/page/5/terms-conditions.html

 

X. A szerződés megszűnése

Cikk (23) Ezen szerződési feltételek valamint a kereskedő és vásárló közötti megegyezés megszűnik az alábbi esetekben:

- az egyik fél csődbe jutása vagy fizetőképességének megszűnése esetén,

- a felek egyhangú írásos megegyezése esetén,

- bármely fél egyoldalú nyilatkozata alapján, amennyiben nem tudja szavatolni a másik felet illető kötelezettségeket,

- amennyiben az egyik fél nyilvánvalóan képtelen a szerződésben megjelölt kötelességeinek teljesítésére,

- amennyiben a hatóságok lefoglalják illetve zárolják az eszközt

- a vásárló E-SHOP regisztrációjának törlése esetén. Ebben az esetben a megkötött ám nem teljesített szerződések érvényben maradnak és teljesíthetőek;

- a fogyasztóvédelem 55. cikkének 1. bekezdésében szavatolt visszavonásról szóló szabály érvényesítése esetén.

 

XII. További feltételek

Cikk (24) Ezen szerződési feltételek esetleges hiányossága nem érvényteleníti a teljes szerződést.

Cikk (25) A Bolgár Köztársaság törvényei biztosítják a szerződés teljesítését illetve értelmezését illető jogi keretet.

Cikk (26) A Fogyasztóvédelmi Tanács illetve más illetékes bíróság hivatott eljárni a felek közötti bármely vitás kérdés esetén.

Cikk (27) Ezen általános szerződési feltételek 2014. 03.29-i hatályba lépése óta minden vásárló számára érvényes.

 

Adatvédelmi irányelvek

 

A Provoke Ltd tiszteletben tartja ügyfeleinek személyiségi és magánélethez való jogait, valamint elfogadja a titoktartást illető jogait. Ennek következtében ügyfeleink összes személyes adatát bizalmasan kezeljük. A  Provoke Ltd, amelyet a bolgár adatvédelmi tanács 2014.04.14-én a 400396 sz. alatt regisztrált, a lentiekben olvasható adatvédelmi irányelveket követi.

Az alábbi hivatalos szerv ellenőrzése alatt áll a személyi adatok gyűjtése és felhasználása:

„Bulgarian commission for personal data protection” („Bolgár adatvédelmi tanács”):

Cím: Szófia 1431, bul. „Akad. Ivan Evstatiev Geshov” 15

Tel: + 359 2 915 35 18

Fax: + 359 2 915 35 25

E-mail: kzld@government.bg,kzld@cpdp.bg

honlap: www.cpdp.bg

 

Személyes információ gyűjtése és felhasználása

 

A személy beazonosításához a következő adatok szükségesek: név, cím, e-mail cím, stb. Online vásárlás illetve a hírlevélre történő felíratkozás során a vásárló személyes adatait osztja meg.

 

A Provoke Ltd a következő célokra használhatja fel a személyes adatokat: az online bolt technikai feltételeinek biztosítása, különleges információ nyújtása, továbbá kommunikáció és vásárlás végrehajtása érdekében.

 

Automatikusan mentett információ

 

A Provoke Ltd honlapjának használata során egyes adatok automatikusan mentésre kerülnek (amely nem a hivatalos regisztráció részei), ezek: internet böngésző típusa, látogatottsági szám, látogatott oldalak, az oldalon töltött idő, stb. Ezen információ honlapunk jelentőségét hivatott ellenőrizni valamint tartalmának és funkcióinak tökéletesítését szolgálja. Cégünk az adatokat ezen túlmenően nem használja fel illetve harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.

 

Személyes adatok elérhetősége és módosítása

Minden vásárló hozzáfér a bonbonlingerie.bg oldalon létrehozott személyes profiljának adataihoz valamint módosíthatja és törölheti azokat. A Provoke Ltd addig tárolja ezen személyes adatokat, amíg a szolgáltatás és vásárlás biztosítása valamint az illetékes törvény azt megköveteli. Ezt követően minden személyes adat törlésre kerül.

 

Fiatalkorúak részére

A Provoke Ltd minden szülő figyelmét felhívja, hogy gyermekeiket kellően készítsék fel az Internet biztonságos és felelősségteljes használatára. Szülői engedély nélkül nem tanácsoljuk fiatalkorúak személyes adatainak megadását a BonBonlingerie.com oldalán.

 

Értesítés a változásokról

Az adatvédelmi irányelvek változását minden esetben feltüntetjük a főoldalon, a személyes adatokról szóló oldalon, illetve honlapunk összes érintettnek vélt oldalán.

 

 

 

 

Bestsellers

Very Sexy Push-up Bra

Very Sexy Push-up Bra

-89%
Ár: €8
Listaár: €68
kedvezmény információ
Kedvezmény információ
Ár: €8
Listaár: €68
Kedvezmény: : €60 (88.71%)
Beach dress white/black LISA

Beach dress white/black LISA

-50%
Ár: €24
Listaár: €49
kedvezmény információ
Kedvezmény információ
Ár: €24
Listaár: €49
Kedvezmény: : €25 (50.00%)
Gift Voucher

Gift Voucher

Ár: €26
Görgess az oldal tetejére