Правила и условия

Сайтът My Lingerie by Provoke се състои от онлайн магазин Mylingerieby.com, управляван от ВИ ГРАНДЕ ЕООД с ЕИК: 206606476 , със седалище в София, ж.к. Хиподрума 120, вх.Б ,ет.3,ап.34 , която се занимава с всички операции по продажби и транзакции, извършвани в рамките на онлайн продажбата на продукти като: обработка на поръчки, свързани с продажбата и доставката на продукти, обработка на възвръщаемост, гаранции, плащания и фактуриране.

 ОБЩИ УСЛОВИЯ

Обхват на прилагане

 1. Общите условия, посочени тук се прилагат за всички поръчки и покупки на продукти за облекло и аксесоари (наричани по-долу „Продукти“) на уебсайта www.mylingerieby.com(наричан по-долу „Уебсайт“), управляван от ВИ ГРАНДЕ ЕООД

Предупреждение

 1. Клиентът е длъжен да прочете внимателно Общите условия, преди да направи поръчка за покупка.
 2. С приемането на Общите условия и изпращането на поръчка, Клиентът декларира:

– Че е прочел, разбрал и приел изцяло и без резерви Общите условия; Тези общи условия за продажба трябва да се считат за приложими и ефективни, стига да са публикувани на уебсайта Mylingerieby.com. Всички промени в тези общи условия за продажба ще бъдат публикувани на уебсайта, а новите условия се прилагат само за поръчки, направени от деня на публикуването им.

– Че е съгласен да бъде потребител и желае да закупува Продукти изключително за лична употреба и да не ги препродава в контекста на всякаква търговска дейност;

– Че е съгласен Mylingerieby.com да обработва, използва и прехвърля на трети лица и / или в чужбина (личните) данни, съдържащи се в поръчката, за целите на тяхното изпълнение.

 

 1. Mylingerieby.com ще направи всичко възможно, за да гарантира, че информацията, съдържаща се на уебсайта е точна и актуализирана. Клиентът потвърждава и приема, че Продуктите може да не отговарят напълно на данните, спецификациите и / или снимките, намерени на уебсайта.

     Поръчки

 1. Поръчката може да бъде направена чрез уебсайта Mylingerieby.com, като следвате стъпките и инструкциите, посочени на споменатия уебсайт. За да промени и / или нанесе корекции в поръчката, Клиентът следва съответните инструкции, съдържащи се в Уебсайта.
 2. Размерът на индивидуална поръчка не може да надвишава обща сума от 10 000 лева.
 1. Поръчката се изпраща чрез натискане на бутона „Купи сега“ и ще бъде архивирана в базата данни съхраняващи поръчките на Mylingerieby.com за периода, предвиден в действащото законодателство.
 2. След това поръчката ще се счита за договорно предложение за покупка. След получаване на поръчката Mylingerieby.com ще изпрати на Клиента електронно писмо, съдържащо номера на поръчката и информация за поръчаните продукти, цената на всеки продукт, разходите за доставка, когато е приложимо, адреса за доставка освен методи на плащане и ориентировъчни графици за доставка.
 3. Този имейл не представлява приемането на предложението за покупка на Клиента и служи само като потвърждение за получаване на поръчката. След получаване на поръчката, направена от Клиента, Mylingerieby.com ще провери наличността на поръчаните продукти и точността на информацията, предоставена от Клиента.
 4. Договорът за покупко-продажба между Mylingerieby.com и Клиента трябва да се счита за сключен, когато има изпратен на Клиента мейл с поръчката за покупка и писменото потвърждение.
 5. Поръчката на Клиента може да бъде отказана в случай на грешка в информацията, предоставена от Клиента, ако наличните продукти не са на склад, ако поръчката не отговаря на нормалните потребителски нужди (изискване, което се прилага както за броя на закупените продукти в рамките на една поръчка, така и за броя на поръчките, отнасящи се до посочения продукт, дори ако всяка поръчка съдържа количество продукти, съответстващи на нормалните нужди на потребителите), или поради неосъществено плащане от страна на Клиента
 6. Ако поръчката не може да бъде приета, Mylingerieby.com ще съобщи в рамките на 10 дни след получаването на поръчката, за всяка невъзможност за обработка на поръчката и това ще бъде последвано с незабавното освобождаване на сумата, запазена за плащане.
 7. Mylingerieby.com ще разгледа всяко искане за анулиране на поръчката, получена преди изпращането на Продуктите до Клиента.
 8. В случай, че определен продукт, който се намира в поръчката на Клиента, вече не е наличен, Mylingerieby.com няма задължение да доставя въпросния Продукт, но е изключително задължен незабавно да информира Клиента за това обстоятелство. Ако са били налични само част от продуктите, посочени в поръчката, Mylingerieby.com се свързва с Клиента, за да попита дали възнамерява да анулира поръчката или дали желае да получи само наличните Продукти и / или каквито и да било заместители сред наличните; в такъв случай Клиентът ще бъде таксуван само за сумата, свързана с Продуктите, които ще получи.
 9. Mylingerieby.com си запазва правото да намали по свое усмотрение количеството продукти, които могат да бъдат закупени на уебсайта.

Цени

 1. Цените на Продуктите са тези, публикувани на сайта и посочени във фактурата, във валутата, посочена при закупуване.
 2. Клиентът заплаща на Mylingerieby.com поръчаните стоки съгласно условията, определени на mylingerieby.com и настоящите общи условия с кредитна карта или по друг начин, посочен в съответния раздел и ще бъде действително дебитиран в момента на потвърждаването на поръчката.

– в случай на плащане чрез PayPal, въведете подробностите, свързани с достъпа, в подходящото пространство на страницата на PayPal, към която ще бъдете пренасочени автоматично, след което завършете плащането по начина, посочен от администратора на услугата.

 1. По време на покупката Mylingerieby.com ще запази код за потвърждение, свързан с PayPal акаунта на клиента, който разрешава изключителна употреба, свързана с бъдещи покупки, или замяна на вече закупени стоки, за да се избегне необходимостта от повторно въвеждане на техните Данни за достъп до PayPal.

     Доставка

 1. Доставката на Продуктите се извършва до адреса за доставка, посочен от Клиента в поръчката. Ако има доказателства, че Продуктът е бил повреден или е бил изгубен по време на транспортиране, ние бихме искали Клиента да се свърже с нашия отдел за обслужване на клиенти до и не по-късно от 48 часа след доставката и Mylingerieby.com ще възстанови всеки поръчан Продукт, който е бил повреден по време на доставката, направена от куриерската фирма. За целта:

 

– Клиентът трябва да съобщи писмено през страницата „Контакти“ за повредата или отсъствието на Продукта в рамките на 48 (четиридесет и осем) часа след датата на доставка;

– Клиентът трябва да предостави оригиналната опаковка на разположение на Mylingerieby.com, а в случай на повреда – въпросния Продукт;

– в случай на повреда, Продуктът трябва да е с всички етикети вътрешни и външни, както са фиксирани върху дрехата по време на контрола на качеството преди доставката.

 1. Ако не е спазено само едно от горните условия, Mylingerie.com няма да кредитира изплатената сума, нито ще замени Продукта, който в този случай се предоставя на Клиента за негова собствена сметка. В този случай Mylingerieby.com ще изпрати по електронната си поща своя отказ за връщане или замяна.
 2. По принцип Продуктите се доставят в рамките на 7 (седем) дни след потвърждаване на поръчката, но сроковете за доставка могат да варират в зависимост от държавата на получаване. В случай че доставката се забави по причини, които не се дължат на Mylingerieby.com, Клиентът ще бъде информиран, доколкото е възможно, за новата дата на доставка.
 3. Mylingerieby.com си запазва правото да откаже, спре или прекрати по свое усмотрение доставката или изпълнението на някое от задълженията, произтичащи от договора за продажба, в случай на предполагаема измама, неизпълнение или нарушаване на задължения от страна на Клиента във връзка с предишни поръчки и / или договори за продажба. В случай, че поръчаните продукти се изискват да преминат митница (в съответствие с държавата на местоназначение), всички митнически такси, свързани с освобождаването на стоките, се поемат от Клиента; ако клиентът реши да отхвърли поръчката, след като стоката пристигне на митницата, Mylingerieby.com няма да възстанови сумата за изпратените стоки.

Право на отказ

 1. Клиентът има право да върне закупените от Mylingerieby.com Продукти, без начисляване на неустойка и без да е длъжен да изложи причини за това, в рамките на четиринадесет (14) календарни дни, считано от деня на получаване от Клиента на Продуктите в процес на преразглеждане или в крайния срок, определен от приложимите задължителни правила в страната на доставка на стоките, ако то е по-дълго.
 2. С получаването на Продуктите от Mylingerieby.com, договорът за продажба се счита за анулиран за всички законови намерения и цели, както и всички относителни задължения, права или претенции изтичат, без да се засяга, ако продуктите, върнати в mylingerieby.com, се окажат повредени.

 

Обратният адрес за връщане на артикули е както следва:

My Lingerie by Provoke

ж.к. Хиподрума 120, вх.Б ,ет.3,ап.34

София

България

 

 1. Продуктът, който се връща, не трябва да бъде използван или повреден; етикетът за идентификация на продукта все още трябва да бъде прикрепен към него; Продуктът трябва да бъде върнат в оригиналната опаковка, с всякакви аксесоари или ръководства за употреба, които се считат за неразделна част от артикула.
 2. Веднага след като може да потвърди, че предвидените условия са изпълнени, Mylingerieby.com ще изпрати на Клиента имейл, потвърждаващ приемането на върнатата стока, и ще започне процедурата по възстановяване на платената сума за върнатите Продукти в рамките на следващите тридесет (30) дни, независимо от начина на плащане, предварително приет от Клиента. Възстановяването на сумите, платени от Клиента, винаги се извършва изключително в полза на Клиента, извършил плащането.
 3. В случай, че повреденият Продукт бъде върнат и / или условията за употреба не отговарят на нормалната проверка, без да се засяга правото на отказ, Клиентът ще бъде дебитиран със сума, съответстваща на намалената стойност от стоките. Активът се счита за използван извън нормалното в случай на употреба извън необходимото за установяване на неговия характер, характеристики и операции (например в случай на премахване на етикетите, ако дрехата е била носена, а не просто е била пробвана). В такива случаи comнезабавно уведомява Клиента за щетите и за несъответствията, открити при получаване на артикулите. Сумата, начислена на Клиента, която във всеки случай не може да бъде по-висока от цената, платена за покупката на артикула, ще бъде приспадната от дължимото на Клиента възстановяване.
 4. Клиентът може да се свърже с Обслужване на клиенти като попълни формуляра на заявката или като се обади на посочения телефонен номер от понеделник до петък. Трябва да се отбележи, че когато Клиентът реши да използва друг канал или форма на комуникация (например: обикновена поща, факс, и т.н.), различен от описания по-горе, Mylingerieby.com в никакъв случай няма да се изисква възстановяване на относителни разходи, които може да са направени от клиента.

Гаранция и ограничаване на отговорността

 1. Гаранцията на Mylingerieby.com е ограничена до всички явни дефекти на Продуктите
 2. Гаранцията дава право на Клиента само да получи възстановяване на сумата, платена за дефектните Продукти, стига дефектът да бъде съобщен в рамките на 30 (тридесет) дена от откриването му.
 3. В допълнение към горното правото на възстановяване подлежи на следните условия, при неустойка за отнемане на гаранцията:
 4. Преди да изпрати обратно дефектните Продукти, Клиентът трябва да направи искане за разрешение, за да продължи с връщането. Ако Клиентът е регистриран потребител, той може да поиска разрешение за връщане, като се свърже директно с Обслужването на клиенти, за да организира връщането.
 5. След получаване на Продукта и проверката на неговия дефект, Mylingerieby.com ще изпрати на Клиента имейл, потвърждаващ приемането на връщането, и ще започне процедурата по възстановяване в полза на Клиента на цената, платена за дефектния Продукт, която трябва да бъдат извършени в рамките на тридесет (30) дни, независимо от начина на плащане, предварително приет от Клиента. Възстановяването на сумите, платени от Клиента, винаги ще се извършва изключително в полза на Клиента, извършил плащането.

В случай, че горните условия все още не са изпълнени или ако дефектът, докладван от Клиента, не бъде открит, Клиентът няма право на възстановяване на сумата, платена на mylingerieby.com.

 1. Общият максимален лимит на отговорност на Mylingerieby.com в никакъв случай не може да надвишава сумата, платена от Клиента за закупуване на Продукта.

 

    Общи разпоредби

 1. В случай, че едно или повече от тези Общи условия и правила трябва да бъдат признати за невалидни, незаконни или неефективни, това няма да доведе до тяхната пълна неефективност. Въпросната разпоредба ще бъде заменена с подобна валидна разпоредба, която надлежно отчита намерението и съдържанието им, в съответствие с действащите разпоредби.
 2. В случай на дефекти, Клиентът е поканен да се свърже с Обслужване на клиенти възможно най-бързо и във всеки случай в рамките на периода на евентуално връщане на продукта, въз основа на всички предварителни условия.
 3. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
 4. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

 

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Клиенти на 07.02.2020