Общи условия за ползване на Клиентска карта

Настоящите общи условия („Общите условия”) уреждат отношенията между „Провоук” ЕООД и потребителите във връзка с програмата за лоялни клиенти на „Провоук” ЕООД, издаването на клиентска карта, упражняването на правата по нея и други свързани въпроси.

1. Клиентска Карта My Lingerie by Provoke се издава от фирма Провоук ЕООД.

2. Клиентската Карта My Lingerie by Provoke се издава само на физически лица над 16 години.

3. Клиентската карта е лична и преотстъпването е забранено. Всеки участник има право само на една карта.

4. Клиентска Карта My Lingerie by Provoke се издава напълно безплатно след попълване на регистрационен формуляр, който се получава в магазин My Lingerie by Provoke или онлайн на адрес http://bonbonlingerie.bg/form/4/formulyar-za-izdavane-na-klientska-karta.html

5. При регистрацията в Програмата  участниците се съгласяват да предоставят доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация. Задължителни за попълване и участие в Програмата са данните в полетата означени със звездичка (*).

6. Ползването на Клиентска Карта е възможно в магазин My Lingerie by Provoke София, България

7. Клиентската карта не е кредитна карта и с нея не могат да се извършват финансови операции. Участниците могат да се възползват от привилегиите, които получават с картата, като за целта показват картата при покупка на стоки на касата в магазин My Lingerie by Provoke в България. „Провоук ЕООД” си запазва правото да изиска и показването на лична карта с цел удостоверяване името на лицето, представящо клиентската карта.

8. При всяка покупка притежателят на Клиентска Карта получава отстъпки, които се калкулират и се приспадат от стойноста на закупените стоки. Конкретната отстъпката се изписва на касовия бон. Отстъпките важат САМО за продукти които не са на промоция в момента.

9. Регистрирането на отстъпки по Клиентска Карта се извършва на касата в горепосочения магазин My Lingerie by Provoke. Притежателят на Клиентска Карта следва да я представи на служител в магазина. Без предоставяне на картата не могат да се получават отстъпки при пазаруване.

10.  При загуба на Клиентска Карта, притежателят ѝ следва незабавно да уведоми служител в магазина на телефон: 0882 951111 или на e-mail: info@mylingerieby.com Загубена или открадната карта се блокира, а при желание се издава нова.

11.    Клиентска карта неизползвана повече от 12 месеца подлежи на блокиране. Притежателят ѝ има право да я активира безплатно в 6-месечен срок, с попълване и подаване на Молба – образец. След изтичането на този срок, ако такава не е подадена, картата се обявява за невалидна.

12.    Провоук ЕООД си запазва правото да променя условията за ползване на Клиентска Карта по всяко време без предизвестие.

13. Провоук ЕООД е регистриран като администратор по Закона за защита на личните данни и ще обработва същите поверително само за посочените тук цели.