Политика за личните данни

Политика за поверителност

ПРОВОУК ЕООД уважава индивидуалността и правото на личен живот на всеки свой потребител и зачита правото на конфиденциалност и неразкриване на лични данни. Поради това се ангажира със защитата на всички лични данни, които са му предоставени от потребителите С настоящото ПРОВОУК ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, регистрирана с номер

400396 от 14.04.2014 г. в Комисия за защита на личните данни, представя по-долу принципите, които формират политиката на поверителност.

Контрол върху дейността, свързана със събиране, обработване и предоставяне на лични данни, упражнява следният държавен орган:

 

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

 

Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15

Тел: + 359 2 915 35 18

Факс: + 359 2 915 35 25

Ел. поща:  kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

Събиране и обработка на лични данни

Личните данни са информация, която служи за вашата идентификация, т.е.

име, адрес, електронен или пощенски адрес. Вие ни предоставяте вашите данни, когато поръчвате продукти или се абонирате за информационния ни бюлетини.

 

Използване и съхраняване на личните данни ПРОВОУК ЕООД може да използва личните ви данни за: целите на техническото управление на сайта, за да ви предостави достъп до специална информация, за обща комуникация с вас или при осъществяване на продажба.

 

Автоматично записвана информация

Когато осъществявате достъп до Интернет сайта на ПРОВОУК ЕООД, автоматично (не като част от регистрацията) се записват някои общи не лични данни (използван Интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

 

Достъп и корекция на лични данни

Всеки потребител има достъп и може да коригира, променя или изтрива части от свои лични данни чрез личния си профил, регистриран на mylingerieby.com. „ПРОВОУК ЕООД ще запази неговите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите от електронния магазин или дотогава,  докато законът изисква това. След това потребителските лични данни ще бъдат изтрити.

 

Непълнолетни лица

ПРОВОУК ЕООД съветва всички родители да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни на сайта на mylingerieby.com без разрешението на своите родители.

 

Уведомление за промени

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в изявлението за поверителност, на главната страница и на други места, каквито сметнем за подходящи.